soner

Öğr. Gör. Soner Mazlum

İç Mekan Tasarım Programı
sonermazlum_61@hotmail.com
Bölüm Başkanı