ic mekan2
ic mekan1

Programda Yapılan Çalışmalar

İç Mekân Tasarımı Programında; İç Mekân Tasarımı, Bilgisayar Destekli Tasarım, Mobilya Tasarımı, Ergonomi, gibi temel derslerinin yanı sıra Ahşap Atölyesinde tasarımlarını pratiğe dökebilecekleri çalışmalar yapılmaktadır.
Programın Yöremiz ve Ülkemiz İçin Önemi

Mezun olan öğrencilerimiz bu bölgedeki işletmelerde kalifiye eleman ihtiyacını karşılamaktadır.
Ülkemize ve topluma karşı sorumluluk bilincine sahip mezunlarımız,gerek kendi işyerlerinde gerekse çalıştıkları işletmelerde işletme yöneticisi ve ara eleman olarak çalışmaktadırlar.

Mezunlarının Alacağı Unvan ve İstihdam Alanları

Sanat ve Tasarım alanı, Toplumsal yaşamın temelini oluşturan kültür ve tarihsel sürecin bir ürünüdür. İç mekân tasarımı da bu alanın içindedir. Günümüzde insanlar yaşadıkları mekânları estetik, fonksiyonellik ve teknolojiyi bir arada kullanarak kendi kültür ve geleneklerine ait özgün tasarımları geliştirmekte ve kullanmaktadır. Değişen tüketici ihtiyaç ve gereksinimleri; iç mekân tasarımı alanlarında faaliyet gösteren sektörde yer edinmek isteyen işletmelerin üretim sistemlerinde ”alternatif sanat ve tasarım” ürünlerinin üretimini artırmaktadır. Kalite ve rekabetin oldukça yoğun yaşandığı, tüketici ihtiyaçlarının değiştiği günümüzde iç mekân tasarımı alanında istihdam edilecek bireylere kazandırılacak mesleki yeterlikler büyük önem kazanmıştır.